สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม“ เดินวิ่ง สมุทรปราการ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ” 2015

เมื่อเวลา 05.30น.วันที่ 22 พย.58 ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดิน วิง มินิ-ฮาล์ฟ-มาราธอน

เมื่อเวลา 05.30น.วันที่ 22 พย.58 ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดิน วิง มินิ-ฮาล์ฟ-มาราธอน เป็นกิจกรรมทางกีฬา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เป็นมีรางกายและสุขภาพแข็งแรง จากการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี ประจวบเหมาะกับกิจกรรมดำเนินมาเป็นปีที 2 แล้ว                

ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นการ สร้างประโยชน์ให้สังคมควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย จึงได้ร่วมกับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรงเทพฯ จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีนาย จิริดำรง พึ่งสุนทร อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ เดินวิ่ง สมุทรปราการ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ” 2015 โดยกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร บุคคลชาย-หญิง รวม 10 รุ่น ประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร บุคคลชาย-หญิง รวม 12 รุ่น และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุและ/เพศ