สมัครงาน

วันที่ รายละเอียด เอกสารแนบ
21/6/2567 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
5/6/2567 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด