ประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะระบบราชการ 4.0 ...

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะใน การเป็นระบบราชการ 4.0

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะใน การเป็นระบบราชการ 4.0 และ การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งระบบราชการ 4.0 นั้น จะให้ความสำคัญ 3 ด้านหลัก