นครปฐม เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom

เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom ตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

                วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องกระจกชั้นล่าง พระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom  ตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562  กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี