นครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2562

ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่หอประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู