กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จัดกิจกรรมงานจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำความสะอาดฟุตบาททางเดิน เก็บขยะและกวาดพื้น บริเวณถนนเทพารักษ์ กม.2 ฝั่งขาเข้าและขาออก

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมงานจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำความสะอาดฟุตบาททางเดิน เก็บขยะและกวาดพื้น บริเวณถนนเทพารักษ์ กม.2 ฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 700 คน

กิจกรรมนี้ดำเนินตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งให้หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้จิตอาสาผู้ร่วมกิจกรรมและราษฎรในพื้นที่ต่างมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น