ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดนนทบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายอำเภอบางบัวทอง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชน

18 ต.ค. 64 เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงานที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชน วันนี้ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายอำเภอบางบัวทอง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ได้ลงพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชน
ณ หมู่บ้านชายน้ำจามจุรี และหมู่บ้านหงส์ประยูร ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง ผมขอชื่นชมท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและนายอำเภอบางบัวทองที่ใส่ใจเเละตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกฝ่ายที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ครับ