จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม ส่วนขยาย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการปลูกป่า ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ต้นน้ำลำธาร เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์คืนสู่แผ่นดิน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

           สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นนิโครธ ต้นยางนา และต้นตะเคียนทอง บริเวณศาลากลางจังหวัด อีกทั้งบำรุงรักษา พรวนดิน และใส่ปุ๋ยต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบำรุงรักษา กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ